raalte
clopedie

Raalte Clopedie
is de naam waaronder oude foto’s, dia’s, films, geluid- en beeldopnames, boeken, tijdschriften en overige media worden verzameld, benoemd en uitgewerkt. Doelstelling is verlies van beeldmateriaal te voorkomen alsmede de gegevens die bij de verzamelde objekten behoren, zoals beschrijvingen van momenten waarop een foto of film gemaakt is, in welk jaar, wie staan afgebeeld etcetera. De items die opgeslagen worden zijn afkomstig uit archieven van overheden, particulieren, bedrijven, stichtingen en andere nog niet genoemde bronnen. Deze website geeft een indruk van dat alles en gaat in op het ontstaan en verdere ontwikkeling sinds de start. Op Facebook kan men interactief deelnemen aan het benoemen en beschrijven van foto’s en overige materialen.

T: 06 - 83563751

Editie: 2015 - Met 2.400 volgers op Facebook - De grootste groep die bezig is met het heden en verleden van Raalte -  Open: 24 uur per dag en 7 dagen per week

Adres Onbekend Home Reunie Filmpjes Sliders Gezocht Knipsels Downloads Reportages
OP PAD VOOR MAKEN APARTE FOTO’S

Bekende Raaltenaren fotograferen. Kaltie en Gerard te Wierik.

Lichten van de brievenbus. Hoe lang nog te zien in dit digitale tijdperk?

Oververmoeide deelneemsters aan het Salland Festival…

Bijzondere voertuigen vastleggen.

Op het juiste moment een bekende Raaltenaar knippen.

Een heel bijzonder moment meemaken dat teruggrijpt op de Tweede Wereldoorlog. Restanten van een bommenwerper bekijken.

Bennie Jolink tijdens Stöppelhaene observeren.

Het Wiejes Kabaret. ,,Hej ook een Jacoba mèt alcohol?’’

De laatste klant van Piet Woldberg. Als je geknipt wordt moet je stil zitten…

Afscheid van een bijzondere plaatsgenoot die gek was op motoren èn fotografie…

Oude gebruiken vastleggen voordat ze helemaal uit beeld raken.

Tijdens carnaval niet alleen de optocht fotograferen maar ook aanmoedigingen.

Opvallend geschminkte gezichten vastleggen tijdens carnaval.

Vanuit de hoogwerker van de gemeente een herdenking fotograferen.

Kijk voor meer foto’s uit de diverse jaren in deze presentatie.