raalte
clopedie

Raalte Clopedie
is de naam waaronder oude foto’s, dia’s, films, geluid- en beeldopnames, boeken, tijdschriften en overige media worden verzameld, benoemd en uitgewerkt. Doelstelling is verlies van beeldmateriaal te voorkomen alsmede de gegevens die bij de verzamelde objekten behoren, zoals beschrijvingen van momenten waarop een foto of film gemaakt is, in welk jaar, wie staan afgebeeld etcetera. De items die opgeslagen worden zijn afkomstig uit archieven van overheden, particulieren, bedrijven, stichtingen en andere nog niet genoemde bronnen. Deze website geeft een indruk van dat alles en gaat in op het ontstaan en verdere ontwikkeling sinds de start. Op Facebook kan men interactief deelnemen aan het benoemen en beschrijven van foto’s en overige materialen.

T: 06 - 83563751

Editie: 2015 - Met 2.400 volgers op Facebook - De grootste groep die bezig is met het heden en verleden van Raalte -  Open: 24 uur per dag en 7 dagen per week

Adres Onbekend Home Reunie Filmpjes Sliders Gezocht Knipsels Downloads Reportages

In maart 2014 werd voor de eerste keer de Raalte Reünie gehouden. Bijna tweehonderd reünisten kwamen naar zaal Zwakenberg in de Schoolstraat in Raalte. De eerste Raalte Reünie. Gewoon een gezellige middag voor iedereen die iets met Raalte heeft. Samen bijpraten, foto’s bekijken, muziekje luisteren, drankje pakken… Kortom even terug op het oude nest waar velen korter of langer hun voetstappen hebben achtergelaten.

De opkomst was de eerste keer boven alle verwachtingen. Ruim tweehonderd bezoekers. Daarom is besloten om op de laatste zondag van de maand maart jaarlijks de Raalte Reünie te houden in zaal Zwakenberg.  Dus schrijf het op in je agenda !!! Zondag 29 maart 2015 is de volgende !!


Niet vergeten !!! Elke laatste zondag van de maand maart!!!

Wil je weten hoe het was in 2014? Kijk dan naar onderstaand filmpje. Gemaakt door Herman Spijker uit Vaassen. Hij legde het verloop van die eerste Raalte reünie op film vast. Heb je na het kijken van zijn impressie de smaak te pakken? Noteer dan nu meteen zondag 29 maart 2015 in je agenda...