raalte
clopedie

Raalte Clopedie
is de naam waaronder oude foto’s, dia’s, films, geluid- en beeldopnames, boeken, tijdschriften en overige media worden verzameld, benoemd en uitgewerkt. Doelstelling is verlies van beeldmateriaal te voorkomen alsmede de gegevens die bij de verzamelde objekten behoren, zoals beschrijvingen van momenten waarop een foto of film gemaakt is, in welk jaar, wie staan afgebeeld etcetera. De items die opgeslagen worden zijn afkomstig uit archieven van overheden, particulieren, bedrijven, stichtingen en andere nog niet genoemde bronnen. Deze website geeft een indruk van dat alles en gaat in op het ontstaan en verdere ontwikkeling sinds de start. Op Facebook kan men interactief deelnemen aan het benoemen en beschrijven van foto’s en overige materialen.

T: 06 - 83563751

Editie: 2015 - Met 2.400 volgers op Facebook - De grootste groep die bezig is met het heden en verleden van Raalte -  Open: 24 uur per dag en 7 dagen per week

Adres Onbekend Home Reunie Filmpjes Sliders Gezocht Knipsels Downloads Reportages

Je kunt niet alles weten of onthouden. Daarom zijn knipsels uit diverse media belangrijk. Om de juiste jaartallen en informatie na te kunnen kijken. Vroeger kon je knipsels alleen bewaren in ordners.
Tegenwoordig met scanners is het beter èn veiliger zoveel mogelijk digitaal op te slaan. In het verleden drukten kranten vaak artikelen aan beide

zijden van een pagina. Daarmee verknipte je vaak of de voor- òf de achterkant. Met een scanner kun je beide bewaren. Soms hebben knipsels betrekking op meer onderwerpen.
Digitale knipsels zijn eenvoudig te markeren voor gebruik onder meerdere onderwerpen.
Daar-naast kun je  van digitale knipsels veel simpeler een kopie (backup)

op een extra schijf maken. En wat te denken van de kosten. Elk jaar stopten we twee ordners vol met knipsels. Dat hield in dat er veel kosten gemaakt werden aan papier, plakband en ordners. En de volle ordners vragen vervolgens om een plekje in een kast. Toch wel heel handig die harde schijven. Daar past met gemak de inhoud van een boekenkast in.

VELE DUIZENDEN KNIPSELS UIT KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN DIGITAAL BESCHIKBAAR