raalte
clopedie

Raalte Clopedie
is de naam waaronder oude foto’s, dia’s, films, geluid- en beeldopnames, boeken, tijdschriften en overige media worden verzameld, benoemd en uitgewerkt. Doelstelling is verlies van beeldmateriaal te voorkomen alsmede de gegevens die bij de verzamelde objekten behoren, zoals beschrijvingen van momenten waarop een foto of film gemaakt is, in welk jaar, wie staan afgebeeld etcetera. De items die opgeslagen worden zijn afkomstig uit archieven van overheden, particulieren, bedrijven, stichtingen en andere nog niet genoemde bronnen. Deze website geeft een indruk van dat alles en gaat in op het ontstaan en verdere ontwikkeling sinds de start. Op Facebook kan men interactief deelnemen aan het benoemen en beschrijven van foto’s en overige materialen.

T: 06 - 83563751

Editie: 2015 - Met 2.400 volgers op Facebook - De grootste groep die bezig is met het heden en verleden van Raalte -  Open: 24 uur per dag en 7 dagen per week

Adres Onbekend Home Reunie Filmpjes Sliders Gezocht Knipsels Downloads Reportages

DOORLOPEND OP ZOEK NAAR NIEUW BEELDEN

Zonder het vaak te beseffen bezit iedereen belangrijke foto’s in zijn of haar album. Foto’s die gaan over een bijzonder moment. Opnames die uiteraard gemaakt zijn in Raalte, of een aparte band hebben met een bewoner van deze gemeente. Je vader of moeder op de foto. Winkelend in een van de dorpen uit de gemeente. Of je vader op zijn werkplek.

Al die zo eenvoudige ogende foto’s zijn echter wel een stukje plaatselijke geschiedenis. En wat wij onder de noemer Raalte Clopedie proberen is historie te bewaren. In de vorm van oude foto’s (elke foto is op het moment van maken eigenlijk al een stukje historie), dia’s, negatieven, oude filmpjes, knipsels uit de media zoals dagbladen, weekbladen, zakenbladen, digitale publikaties.

Op dit moment zijn er nog veel oudere Raaltenaren die uit eigen geheugen weten wanneer een foto gemaakt is, op welke plek en mogelijk ook het jaar. Daarom zetten wij veel foto’s ook op Raalte Clopedie zoals die op Facebook te vinden is.

Ga je onderzoek doen in een archief van

Bijvoorbeeld een gemeente, provincie of kerk, dan tref je daar vooral standaard-informatie aan.

Bij de gemeente is veel standaard. Een datum, lokatie en misschien iets meer. Maar je hoeft maar een paar foto’s op Facebook (Raalte Clopedie) te volgen om te zien hoe anders de gegevens zijn als die komen van bezoekers. Veel meer variatie. Af en toe zelfs zeer humoristisch. Herinneringen van mensen spreken zoveel meer tot de verbeelding.

Hoe breder het archief des te boeiender wordt het. Dat alles bij elkaar bewaren we, werken we bij met gegevens en hopen zo te voorkomen dat waardevolle foto’s en verhalen verloren gaan.

Het is altijd een moeilijk moment. Als iemand komt te overlijden. Maar vaak volgt er een ogenblik dat wordt opgeruimd. Soms vragen de achterblijvers zich dan af waar ze met al die spullen naar toe moeten…

En toch willen we vragen ook op dergelijke momenten eerst na te denken. Wat gooi je weg. Waarom?

We hoeven echt niet alles in bezit te hebben. Een scan of een kopie volstaat in heel veel gevallen. In elk geval hebben wij dan wel een kwalitatief goede kopie op schijf staan. En foto’s verdelen… Eigenlijk zou je eerst alles moeten scannen en op DVD of stick zetten. Zodat je daarna iedereen een compleet overzicht terug kunt geven. De techniek is er, je moet er alleen even aan denken.

Heb je iets waarvan je denkt dat is historisch gezien interessant? Maak je niet druk om de techniek. We zijn handig in scannen, kennen de adressen waar films digitaal gemaakt worden en noem maar op. We helpen graag met advies of tips. De eindkeuze blijft altijd bij onze ‘leveranciers’. Weggooien kan altijd nog. En laat de keuze dan bij voorkeur bij ons liggen…

Kijk eens rond op Facebook op de pagina van Raalte Clopedie. Daar staan inmiddels duizenden voorbeelden van foto’s. Als je die bekeken hebt weet je vanzelf dat elke foto historie bevat.

Aarzel niet om contact op te nemen. Gebruik bij voorkeur ons e-mailadres Info@Raalte-Clopedie.nl. Dan kunnen we de meldingen eenvoudiger bewaren.

Kijk eens naar deze foto’s. Nooit weggooien dus!!